Nederlands België BESTEL VIA DE TELEFOON: +32 080029990
KIES DE TAAL NL FR Blogs
Rekken logo
LOGIN
REGISTRAZIES

Voorwaarden voor verkoop

Voorwoord
Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna kortweg de "Algemene Voorwaarden") zijn uitsluitend van toepassing op het Belgische regelen en regelen van het aanbod en de verkoop van producten (hierna kortweg de "Producten" of het "Product") door Giordano Vini S. pA via Guido Cane 47 bis-50 12055 Valle Talloria d'Alba (CN) CF, BTW-nummer en inschrijvingsnummer in het handelsregister van Cuneo: 04642870960 Rea 269847 - Cap. Rechtbank van Asti - CCP n. 10429124 Vennootschap met als enige aandeelhouder en onder het beheer en de coördinatie van Italian Wine Brands SpA, via haar IT-platform toegankelijk via de domeinnamen www.svinando.it en www.svinando.com en toekomstige mobiele toepassingen (gezamenlijk of afzonderlijk beoordeeld, hierna kortheidshalve de "Site").

 

Het gebruik van de site is alleen toegestaan ​​aan personen die overlijden:

naar. het privacybeleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens (hierna het "Privacybeleid") hebben gelezen en besloten;

B. deze voorwaarden hebben besloten;

C. een Svinando account hebben beschreven zoals hieronder beschreven;

D. consumenten zijn in de zin van de consumentenwet (zoals hieronder wordt omschreven), dwz natuurlijke personen die, met betrekking tot de aankoop van de producten, handelen voor de aankoop van de producten, handelen voor de doeleinden die geen verband houden met enige uitgevoerde follernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, of die, terwijl handelend voor dat verband houden met enige uitgevoerde ondernemers-, handels- of beroepsactiviteit, niet handelen met winstoogmerk. Personen die, terwijl zij handelen voor belangen die verband houden met een ondernemer-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, geen winstoogmerk hebben. Personen die, terwijl zij handelen voor belangen die verband houden met een ondernemer-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, geen winstoogmerk hebben;

En. meerderjarig zijn

F. geregistreerd zijn op de site (hierna te noemen "geregistreerde gebruikers" of, in het enkelvoud, "geregistreerde gebruiker");

G. hun woon- of verblijfplaats in België hebben, met uitzondering van Campione d'Italia, Livigno, San Marino en Vaticaanstad;

H. de levering van de Producten op Belgisch ruimtelijke eisen;

Deze algemene voorwaarden, de bepalingen van wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 en de bepalingen van wetsbesluit nr. 58 van 30 juni 2003 zijn van toepassing op het aanbod en de verkoop op de site en, in het algemeen, op de relatie tussen Svinando en de geregistreerde gebruikers. De gebruiksvoorwaarden van de site worden geregeld door het consumentenwetboek, wetgevend decreet nr. 206/2005 en de aanvullende wijzigingen en integraties ervan (hierna, in het kort, het "consumentenwetboek"), de regelgeving die van toepassing is op internethandel, verkoop op afstand, behalve de algemene bepalingen die van toepassing zijn op het soort diensten dat door Svinando wordt afgeleid Wetgevingsdecreet nr. 185/1999 en de aanvullende wijzigingen en aanvullingen daarvan en Wetgevingsdecreet nr. 70/2003 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en de aanvullende wijzigingen en aanvullingen daarvan (hierna kortweg de "verordening inzake elektronische handel" genoemd). De voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe soorten producten die in de toekomst door Svinando zullen worden geleverd, tenzij anders vermeld bij uitschrijving van de eerste levering van het nieuwe product. De geregistreerde gebruiker wordt een kopie van de algemene voorwaarden vastgelegd na te drukken en/of op een duurzame drager te bewaren.

Door zich aan te sluiten bij de algemene voorwaarden waarbij de gebruiker wordt vermeld dat hij/zij ongeveer 18 jaar oud is en handelingsbekwaam is.

 

1. Algemeen en te verhogen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en de verkoop van producten door Svinando op de Site. Het aanbod en de verkoop op de site vormt een overeenkomst op afstand die wordt geregeld door de artikelen 50 en volgende van de consumentenwet en door de verordening inzake elektronische handel.

1.2 De verkoop van de Svinando heeft op de Site zijn op evenementen gebaseerde verkoop van beperkte duur, waarvan het begin en de duur worden meegedeeld aan de geplaatste Gebruikers, onder voorbehoud van hun toestemming door het akkoord van deze Voorwaarden en het Privacybeleid, door middel van een uitnodigingsmail.

1.3 De relevante voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van verzending van het bestelformulier bedoeld in artikel 3.1 hieronder.

1.4 De algemene voorwaarden kunnen allemaal tijdelijk gewijzigd worden, behouden het hieronder beschreven herroepingsrecht van de geregistreerde gebruiker. De wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden woorden van kracht op het moment van hun publicatie en de rubriek "Gebruiksvoorwaarden" van de site. Allereerst kunt u de meest recente beheren om ze te beheren. Indien de geregistreerde gebruiker de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet afwijkend, heeft hij/zij het recht om de relatie met Svinando te beëindigen door een mededeling per aangetekende korte met ontvangstbewijs te sturen naar Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 7 Diano d'Alba (CN), of per e-mail naar customer.service@svinando.com met een opzegtermijn van XNUMX (zeven) werkdagen.

1.5 Het voortgezette gebruik van de site door de geregistreerde gebruiker na het verstrijken van de in paragraaf 1.4 aangekondigde termijn vormt een blijk van beëindiging van de gewijzigde algemene voorwaarden.

1.6 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop van producten en/of de levering van diensten door andere partijen dan Svinando die op de site aanwezig kunnen zijn via links, banners of andere hyperlinks. Alvorens commerciële transacties met deze onderwerpen uit te voeren, dienen de geregistreerde gebruiker hun verkoopvoorwaarden te controleren. Svinando is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering van diensten en/of de verkoop van producten door deze onderwerpen. Svinando heeft geen controle en/of toezicht op de websites die toegankelijk zijn via deze links. Svinando is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor enige fouten en/of omissies en/of wetsovertredingen van deze sites.

 

2. Registreer
2.1 Wanneer een geregistreerde Gebruiker van Svinando te worden, moet u zich registreren bij de Site door een Svinando-account aan te maken, de Algemene Voorwaarden te accepteren en te accepteren op het "Registreren" op de startpagina van de Site. Als u de voorwaarden niet beslist, kunt u zich niet op de site registreren om informatie van Svinando over nieuws en curiosa in de wijnwereld te ontvangen en te bekijken en om te doen op Svinando.

2.2 De inschrijving op de Site is gratis. Om zich te registreren moet de gebruiker het registraeformulier invullen met de vermelding van zijn naam, voornaam, e-mailadres en wachtwoord (hierna kortheidshalve "registratiegegevens" genoemd). De gebruiker ontvangt vervolgens een e-mail met een link ter verificatie van het opgegeven e-mailadres en daarmee de aanmelding van het account. De bevestiging wordt aan de gebruiker bevestigd door een e-mail naar het geverifieerde en geverifieerde e-mailadres.

2.3 De registragegevens kunnen alleen door de geregistreerde gebruiker worden gebruikt en mogen niet aan derden worden overgedragen. De geregistreerde gebruiker is verplicht Svinando onverwijld te informeren bij een vermoeden van misbruik. De registragegevens kunnen telkens door de geregistreerde gebruiker worden gewijzigd via het onderdeel "Mijn profiel" op de website.

2.4 De geregistreerde gebruiker heeft tijdens de uitschrijving op de website de identiteitsgegevens volledig, correct en waarheidsgetrouw zijn verstrekt. In het geval van valse verklaringen heeft Svinando het recht om, na een formele en niet betrouwbare uitnodiging om zichzelf te misleiden, de account van de gebruikerslijst te verwijderen. De geregistreerde gebruiker is mede verantwoordelijk voor de toegang tot de site met zijn registragegevens en is direct verantwoordelijk voor alle schade of nadeel veroorzaakt door Svinando of aan derden als gevolg van de verbroken door de geregistreerde gebruiker van de registraieregels van de site, misbruik, verlies , verduistering door derden of vernietiging van de vernietiging van zijn registragegevens. Alle handelingen die de helft van de registragegevens worden uitgevoerd, kunnen worden uitgevoerd door de geregistreerde gebruiker op wie de registragegevens betrekking hebben.

2.5 Door zich op de site in te schrijven - en met naam door de inschrijvingsaanvraag te bevestigen - en de voorwaarden van het privacybeleid te accepteren, stemt de gebruiker in met de ontvangst van de nieuwsbrief met informatie van Svinando over nieuws en curiosita uit de wijnwereld it verzoekt hij om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan de verkoop- en commerciële voorstellen van de Site; in die zin, en alleen voor het strikte verband houden met de levering van de gevraagde dienst, geeft de geregistreerde gebruiker zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens door Svinando. De geregistreerde gebruiker kan op elk moment klikken, door te klikken op de link die onderaan elke nieuwsbrief is voorzien ("Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier"), vragen om niet langer uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan verkoop- en commerciële voorstellen van de Site. Deze wijziging kan ook worden aangebracht in de rubriek "Mijn profiel", onder "Abonnement op de nieuwsbrief". Geregistreerde gebruikers kunnen in ieder geval een incident aan de verkoop door rechtstreeks toegang krijgen tot de site met behulp van hun registragegevens.

2.6 De inhoud van de website is vastgelegd in het Frans.

2.7 Slechts één registratie per gebruiker is mogelijk. Zie inschrijvingen worden door Svinando verwijderd.

2.8 In de persoonlijke ruimte "Mijn profiel" van de site, kan de geregistreerde gebruiker de lopende en/of voltooide bestellingen raadplegen, ondertussen zijn persoonlijke gegevens en zijn inschrijving op de nieuwsbrief bewaren en bewaren.

2.9 Svinando bewaart zich het recht voor het uitschrijven van elke gebruiker naar eigen goeddunken te begrijpen. Svinando bewaart zich naast het recht voor om geen bestellingen te aanvaarden die abnormaal zijn in verhouding tot de hoeveelheid gekochte producten van de frequentie van de gekocht op de site, misbruik van verdacht gebruik van de in artikel 14 gedeelde coupons.

2.10 Registratie-informatie is voor iedereen beschikbaar voor een aanvraag op de Site. Annuleer de e-mail van customer.service@svinando.com.

 

3. Precontractuele informatie
3.1 In overeenkomst met de regelgeving inzake elektronische handel deelt Svinando de geregistreerde gebruiker mee dat

naar. Op het contract voor aankoop van één of meerdere producten op de site te sluiten, moet de geregistreerde Gebruiker een bestelbon in elektronisch formaat gevormd en elektronisch naar Svinando sturen, volgens de instructies die van tijd tot tijd op de site zal verschijnen en die verschillende fasen van de aankoop zal begeleiden;

B. Het contract is gesloten wanneer Svinando de bestelbon registreert na de juistheid van de gegevens met betrekking tot de bestelling en de betaling te hebben geverifieerd;

C. Alvorens over te gaan tot de verzending van de bestelbon, kan de geregistreerde Gebruiker willekeurige invoerfouten identificeren en misleidende door de instructies te volgen die van tijd tot tijd op de Site worden weergegeven en de verschillende fasen van de aankoop begeleiden; zodra de bestelbon is geregistreerd, wordt in geval van annulering een bevestigingsmail gestuurd naar de geregistreerde Gebruiker op het aangegeven e-mailadres, met een link naar de pagina Algemene Voorwaarden, informatie over de kenmerken van het gekochte product, details over de prijs, de gebruikte betalingswijze, de verzendkosten en eventuele aanvullende kosten, uitgaande van een indicatie van de ondersteuningsdienst. Wij raden u aan om e-mail te ontvangen om te bewaren als bewijs van aankoop van deze op een duurzame drager om te bewaren;

D. De bestelbon wordt in de database van Svinando bewaard gedurende de tijd die het knooppunt is om de bestelling te verwerken en in ieder geval binnen de grenzen van de Italiaanse wet. Om toegang te krijgen tot hun bestelbon, kunnen geregistreerde gebruikers de rubriek "Mijn profiel? Mijn Bestellingen" van de site, waar ze een lijst van alle geplaatste bestellingen vinden.

 

4. Algemene verkoopvoorwaarden
4.1 De op de site gepubliceerde aanbiedingen zijn beschikbaar voor een beperkte tijd en met een beperkte hoeveelheid producten. De voortgangsdatum van de aanbiedingen wordt weergegeven op de Site.

4.2 Alle op de Site volgende prijzen zijn in Euro (€) en inclusief BTW. Ook de leveringskosten (aan het adres) worden vermeld en zijn inclusief BTW. Dit bedrag wordt afzonderlijk vermeld op de bestelbon vóór verzending en in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

4.3 De prijs van de producten kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs van de geregistreerde gebruiker wordt berekend, de prijs wordt vermeld op de moment dat de bestelbon doorgestuurd wordt.

4.4 De producten kunnen tegen meerdere prijzen worden verkocht. Het op de productfiche verlaagde kortingspercentage wordt berekend ten opzichte van de huidige prijs die aan het publiek wordt berekend, zoals de deur de fabrikant wordt aangegeven of zoals die uit een marktstudie voortvloeit. In elk geval is de vergelijkbare referentieprijs slechts een indicatie van de waarde van het product en in sommige winkels kan de werkelijke prijs van het product anders zijn.

4.5 De ​​producten blijven eigendom van Svinando tot aan de levering van de producten zoals beschreven in artikel 6 hieronder.

4.6 Svinando verwerkt de bestelling pas na ontvangst van de betaling van het totaal verschuldigde bedrag, bestaande uit de koopprijs, verzendkosten en eventuele lagere kosten, zoals aangegeven op de bestelbon.

4.7 Svinando bewaart zich het recht voor om bestellingen te bevestigen van geregistreerde gebruikers die onvoldoende solvabiliteitsgaranties overleggen of met wie geschillen lopen.


5. Beschikbaarheid
5.1 De op de website aangeboden producten zijn beperkt in aantal en kunnen voor het verstrijken van de betreffende aanbieding uitverkocht zijn. Het kan dus gebeuren dat het gedeelde product niet meer beschikbaar is na registratie van de bestelbon. In het geval van onbeschikbaarheid van het bevestigde product wordt de geregistreerde Gebruiker onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht en wordt de bestelling geannuleerd. Svinando verbindt zich bevestigd, naar keuze van de geregistreerde Gebruiker, het geverifieerde product te vervangen door een nieuwe levering van de deur de geregistreerde Gebruiker bevestigd bedrag binnen 30 (dertig) dagen na de bestelling terug te betalen. Het bedrag van de terugbetaling zal per e-mail worden meegedeeld en worden gecrediteerd via hetzelfde betaalmiddel dat door de geregistreerde Gebruiker wordt gebruikt, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.

5.2 Svinando is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de inning van de terugbetaling die afhankelijk zijn van het door de geregistreerde gebruiker gebruikt betalingssysteem, de bank van Svinando of de bank van de geregistreerde gebruiker.

 

6. Hefboomwerking
6.1 De leveringen gebeuren uitsluitend op Frans ondergronds, op het postadres dat door de geregistreerde gebruiker op het bestelformulier is aangegeven. Het is duidelijk dat het leveringsadres het adres is dat door de geregistreerde Gebruiker op de bestelbon is vermeld en dat dit adres op geen enkele wijze kan worden gewijzigd na de afsluiting van het aankoopproces. De bevestigde Gebruiker is ook enige verantwoordelijkheid voor het aanvankelijke leveringsadres. Teneinde fraude te vermijden, bewaart de vervoerder zich het recht voor de identiteit van de bevestigde Gebruiker te bevestigen door een identiteitsdocument te controleren dat de samenloop van de bestel- en betalingsgegevens bewijst. Met hetzelfde doel is het noodzakelijk dat de bevestigde Gebruiker een telefoonnummer - bij voorkeur een mobiele telefoonnummer - opgeeft dat kan worden gebruikt voor de transactie van de verzending, de naam op de intercom de deurbel van het leveringsadres.

6.2 De verzend- en levertijden zijn de tijden die tijdens het aankoopproces worden aangegeven. Indien geen gedetailleerde levering is aangegeven, zal de levering uiterlijk 30 (dertig) dagen na de bestelling plaatsvinden.

6.3 Bij levering van de producten aan de vermoedelijke vervoerder, wordt een e-mail verzonden naar de geregistreerde gebruiker om de verzending die u bevestigt en bevat, indien mogelijk, de trackingcode om de status van de verzending controleert u op de website van de vervoerder. Van leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, tijdens de normale kantooruren, met uitzondering van feestdagen.

6.4 De levering wordt bevestigd te hebben wanneer het product ter beschikking wordt gesteld van de geregistreerde gebruiker op het op de bestelbon bevestigd adres. Levering op de vloer wordt bevestigd.

6.5 De ​​kosten van de gewone levering - tenzij anders vermeld - bedrag 9 euro (inclusief BTW). De eerste leveringspoging wordt gedaan zonder voorafgaande kennisgeving en in geen geval kan een afspraak worden gemaakt met Svinando of de gekozen vervoerder. In geval van niet-levering wegens afwezigheid van de ontvanger op het aangegeven adres, laat het vervoerder een kaartje achter ter bevestiging van de leveringspoging. Bij de tweede mislukte leveringspoging laat de vervoerder een kaart achter waarop de geregistreerde gebruiker wordt dezelfde dag contact opgenomen met de vervoerder en een nieuwe leveringspoging aan te vragen. Indien deze nieuwe leveringspoging indien de geregistreerde gebruiker niet voortdurend contact opneemt met de vervoerder, zal het verkoopcontract als ontbonden worden beschouwd als beschouwd overeenkomstig art. 1456 van het Italiaans burgerlijk wetboek en verloren de geregistreerde gebruiker het recht op levering van het product, dat aan Svinando zal worden teruggestuurd. Svinando zal het recht hebben om het product te behouden in ruil voor de terugbetaling van het door de geregistreerde gebruiker betaald bedrag, lager met de kosten voor de niet-levering van het product en de eventuele kosten voor de terugzending, de waarschuwing en het beheer van het dossier ten laatste van Svinando. De bevestiging van het contract en het bedrag van de terugbetaling worden per e-mail aan de geregistreerde gebruiker meegedeeld. Het bedrag van de terugbetaling zal worden gecrediteerd met hetzelfde betaalmiddel dat door de geregistreerde gebruiker wordt gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen; het is echter wel bekend dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van het door de geregistreerde gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de eigen bank van Svinando of van de bank van de geregistreerde gebruiker.

6.6 Indien de geregistreerde Gebruiker gebruik maakt van de mogelijkheid om de drop-off service aan te vragen, dwz de mogelijkheid voor de bevestigde Gebruik om het product rechtstreeks af te halen bij het kantoor van de vermoedelijke vervoerder dat zich het dichtst bij het afleverad res drinkt , moet de geregistreerde Gebruiker het product afhalen binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de verzending afkomstig van het vorige artikel 6.3; indien de geregistreerde Gebruiker het product niet afhaalt, moet de geregistreerde Gebruiker het product afhalen binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de verzending. 3. Indien het geregistreerde gebruik van het product niet tijdig wordt afgehaald, wordt de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd gebaseerd op art. 1456 cc en verloren de bevestigde Gebruiker het recht op levering van het product, dat aan Svinando wordt teruggezonden. Deze laatste heeft het recht het Product te behouden in ruil voor de terugbetaling van het door de bevestigde Gebruiker betaalde bedrag, na de verdeling van de kosten voor de niet-levering van het Product en de kosten voor de terugzending, de waarschuwing en het beheer van het dossier die uiteindelijk door Svinando worden gedragen. De opzegging van het contract en het bedrag van de terugbetaling worden per e-mail aan de bevestigde Gebruiker meegedeeld. Het bedrag van de terugbetaling zal worden gecrediteerd met hetzelfde betaalmiddel dat door de bevestigde Gebruiker wordt gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen; het is echter duidelijk dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor mogelijke vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van het door de geregistreerde Gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de eigen bank van Svinando of van de bank van de geregistreerde Gebruiker.

6.7 In het geval van verhindering van de levering door overmacht kan Svinando op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.8 Om het Product niet in gebruik te nemen, kan de gevaarlijke Gebruiker bij Svinando worden aangeschaft per e-mail naar customer.service@svinando.com met het bestelnummer vermeld in de orderbevestigingsmail op de datum van de bestelling. werden verstrekt. Svinando zal de klacht onderzoeken en de schadelijke Gebruiker zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na het indienen van de klacht in kennis stellen van het resultaat daarvan. Indien de niet-levering de vertraging in de levering te grotendeels is aan Svinando en niet te feitelijke is aan een vooraf bepaalde onmogelijkheid tot levering, aan een toevallige gebeurtenis van aan overmacht:

naar. In geval van niet-levering zal Svinando zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen vanaf de indiening van de klacht overgaan tot terugbetaling van het door de geregistreerde Gebruiker betaalde bedrag. Het bedrag van de terugbetaling zal worden meegedeeld per e-mail en gecrediteerd via hetzelfde betaalmiddel dat door de geregistreerde gebruiker werd gebruikt, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, of per voucher. Svinando wijst echter elke verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhankelijk zijn van het beheersysteem van het door de geregistreerde Gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de eigen bank van Svinando of van de bank van de bevestigde Gebruiker. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de geregistreerde gebruiker om in te schrijven op lopende commerciële aanbiedingen;

B. in het geval van een vertraging in de levering van meer dan 20 (twintig) dagen ten opzichte van de specifieke leveringstermijn vermeld op de Site van, bij een gebrek aan overeenkomst, tien onderliggende van de maximale termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag die volgt op de verzending van de bestelling, zal Svinando, indien de geregistreerde Gebruiker niettemin van plan is de gekochte Producten te behouden, overgaan tot terugbetaling van de deur de geregistreerde Gebruiker verdeelde bedragen voor de verzendkosten, en dit zo vervallen mogelijk en in elk geval binnen 30 ( dertig) dagen vanaf de datum van de klacht. Indien de geregistreerde Gebruiker niet van plan is de Producten te bewaren, is het vorige lid van toepassing.

 

7. Trektochten
7. 1 De systematische Gebruiker die Producten op de Site heeft gekocht, heeft het recht om zonder boete en zonder opgave van reden terug te trekken uit de met Svinando gesloten overeenkomst, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst door de expliciet Gebruiker van deur aan de onderkant - anders op de helft van de levering belaste vervoerder - die experimentele Gebruiker tijdens het aankoopproces van het voorwerp van de levering specifiek heeft aangewezen - dwz datum van levering van het laatste product, indien de voorwerp van de levering in meerdere keren geleverd worden. Als je wilt weten wat je moet doen, laat dan de ongeldige Gebruiker Svinando op de hoogte brengen van zijn beslissing om het met hem gesloten contract te herroepen door middel van een expliciete verklaring in welke vorm dan ook, die per e-mail wordt gestuurd naar het adres: customer.service@svinando.com of wordt gestuurd naar Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN), Italië of per fax naar +39 011-19467820. De geregistreerde gebruiker kan hiervoor het herroepingsformulier gebruiken; De gegevens die het herroepingsformulier verstrekt zijn optioneel en kunnen op geen enkele wijze worden gelezen. In deze verklaring dient de geldige Gebruiker in ieder geval het in de orderbevestigingsmail elektronische ordernummer en de datum van de order te vermelden, plus de factuurgegevens indien deze vermeld zijn. Van de potentieel Gebruiker dient de aangekochte producten en eventuele accessoires onverwijld en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na datum van mededeling van de herroeping aan Svinando terug te sturen, door rightstreekse levering van verzending met een vervoerder van zijn keuze en op zijn kosten . Het huidige product wordt met de volgende woorden beschreven: Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN), Italië. De term wordt in dit geval ook wel de gereguleerde gebruiker het product terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen vanaf datum van kennisgeving van de herroeping genoemd. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen met Svinando, telefonisch op +39 0173550550 of per e-mail op customer.service@svinando.com. Op verzoek van de mogelijke Gebruiker haalt de klantenservice de verplichte goederen op kosten van de onmogelijke Gebruiker op.

7.2 Een noodzakelijke voorwaarde voor de beperking van het herroepingsrecht is de afhankelijke integriteit van de te bepalen producten. De producten mogen niet beschadigd en/of gewijzigd zijn. De geregistreerde Gebruiker is betrouwbaar voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling van de Producten dan die nodog is om de aard, de kenmerken en de werking ervan zijn vast te stellen. Te dien einde wordt aanbevolen de producten goed verpakt in hun voordelige verpakking of in een voor vervoer verzonden verpakking terug te verzenden.

7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, hoeven de terug te zenden goederen niet verzekerd te zijn tegen diefstal en toevallige transportschade. Aangezien echter het risico van het terugzenden van de goederen door de koper wordt gedragen, verzoekt Svinando de koper die van plan is het herroepingsrecht uit u te oefenen, de zending op eigen kosten te verzekeren voor de waarde die in de e-mail ter bevestiging van de bestelling staat vermeld.

7.4 Onverminderd de uitvoering van de punten 7.1, 7.2, 7. 3 boven, zal Svinando de door de geregistreerde Gebruiker verlaagd, inclusief de leveringskosten, onverwijld en zo spoedig mogelijk terugbetalen, en in elk geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop Svinando kennis heeft gekregen van de overname van het herroepingsrecht door de geregistreerde Gebruiker; de terugbetaling kan worden opgeschort tot de ontvangst van het product of tot de bevestigde gebruiker aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, indien dit eerder is. Svinando is niet verplicht eventuele extra kosten en/of leveringskosten te vergoeden die de geregistreerde Gebruiker zou hebben betaald naast de reguliere leveringsdienst, inclusief de kosten - tenzij anders vermeld - 9 euro (inclusief BTW). Het bedrag van de terugbetaling zal per e-mail worden meegedeeld en worden gecrediteerd met dezelfde betalingsmethode die door de geregistreerde gebruiker wordt gebruikt of met een tegoedbon, naar keuze van de geregistreerde gebruiker. Het is duidelijk dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van het door de geregistreerde gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de eigen bank van Svinando of van de bank van de geregistreerde gebruiker. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de geregistreerde gebruiker om in te schrijven op lopende commerciële aanbiedingen.

7.5 Het herroepingsrecht wordt uitgesloten in het geval dat de verkoop betrekking heeft op op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten van producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen worden bederven.

 

8. Betaling
8.1 De betaling van de op de site gekochte producten geschiedt via PayPal, creditcard, AmazonPay en bankoverschrijving. Omleiden van creditcards van Visa, Mastercard en American Express.

8.2 Om veiligheidsredenen hebben alleen betalingsaanbieders toegang tot de betalingsgegevens, Svinando heeft niet de mogelijkheid om deze gegevens te kennen of enorm te leggen. Met naam voor creditcardtransacties worden de kaartgegevens niet opgeslagen in de computersystemen van Svinando. De kredietkaartgegevens worden op het moment van de bestelling verzonden naar Easy Nolo SpA (Banca Sella Group), met maatschappelijke zetels in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900, Italia, BTW- en fiscaal nummer 02027040027, en zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang door middel van gecodeerde gegevensoverdracht met SSL ("Secure Socket Layer"). Gevoelige gegevens kunnen worden beheerd door Easy Nolo SpA (Banca Sella Group), met maatschappelijke zetel in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900, Italië, BTW- en fiscaal nummer 02027040027 en Svinando heeft geen enkele mogelijkheid om deze gegevens te kennen of op te slaan.

8.3 Bij verzending van de bestelling wordt geen afschrijving gedaan van de creditcard die de Geautoriseerde Gebruiker voor de betaling gebruikt. De afschrijving zal pas plaatsvinden nadat (a) de gegevens van de door de geregistreerde Gebruiker voor betaling gebruikte creditcard zijn geverifieerd en (b) de uitgifte van de door de geregistreerde Gebruiker gebruikte creditcard de machtiging tot afschrijving heeft afgegeven.

8.4 De verkooptransacties van Svinando zijn niet onderworpen aan de schriftelijke verklaring om een ​​factuur uit te reiken, noch aan de bindende om te certificeren door de afgifte van een ontvangstbewijs of een fiscaal attest. De geregistreerde Gebruiker ontvangt een orderbevestiging per e-mail waarin de bestelling zelf wordt samengevat. Indien de geregistreerde Gebruiker de uitreiking van een factuur heeft aangevraagd, dient hij dit aan te geven en de kopgegevens te verstrekken wanneer hierom tijdens het aankoopproces wordt gevraagd. De samenvatting - van, indien gevraagd tijdens het aankoopproces, de factuur - van elke aankoop zal beschikbaar zijn in "Mijn profiel. Mijn bestellingen". Het verzoek om een ​​factuur tijdens het aankoopproces van een specifiek product impliciet niet automatisch de afgifte van een factuur voor latere aankoop.

8.5 In geval van niet-betaling zal Svinando de kosten voor de verwerking van de openstaande betaling in rekening brengen bij de Geautoriseerde Gebruiker en de betreffende aankooporder bevestigd, waarbij de Geautoriseerde Gebruiker per e-mail wordt bereikt.

 

9. Garanties op non-conformiteit van het Product
9.1 De beschrijving van de op de Site aangeboden Producten is door Svinando opgesteld om de geregistreerde Gebruiker zoveel mogelijk informatie te bieden om het Product te beoordelen op basis van wat de betrouwbare, onder hun eigen verantwoordelijkheid, aan Svinando hebben meegedeeld. De afbeeldingen van de producten worden ter illustratie geleverd; de producten kunnen afwijken van wat wordt afgebeeld. De afbeeldingen en kleuren van de op de site gepubliceerde producten kunnen afwijken van de werkelijke producten als gevolg van de lokale instellingen van de systemen en/of hulpmiddelen die worden gebruikt om ze weer te geven. Svinando is niet verantwoordelijk voor de onvolkomenheid tussen het samengestelde product en de beschrijving van het product op de site, indien de onvolkomenheid het gevolg is van fouten in de beschrijving die te schrijven zijn aan de leverancier en waarvan Svinando niet op de hoogte was en niet op de hoogte had kunnen zijn door het gevolg van normale zorgvuldigheid.

9.2 Alle op de site verkochte producten zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen 128-135 van het consumentenwetboek (hierna, kortheidshalve, de "wettelijke garantie"). De wettelijke garantie is van toepassing op alle aankopen op Svinando. In detail:

naar. Indien één de meerdere Producten niet in perfecte staat zijn tien gevolto van schade tijdens het transport en na een aangifte die 3 binnen (drie) dagen na de levering door de onnodig Gebruiker aan de Klantendienst van Svinando moet worden gedaan per telefoon op +39 0173550550 of per e-mail op customer.service@svinando.com , verbindt Svinando zich ertoe deze Producten te vervangen door een nieuwe levering of, indien dit niet mogelijk is, het bedrag terug te betalen; De mogelijke Gebruiker is verplicht om bij ontvangst van de levering de integriteit en de hoeveelheid van de ontvangen producten in aanwezigheid van de vervoerder te controleren en elke vaste wijziging, vervorming, verontreiniging of verslechtering te betwisten en onmiddellijk te melden door deze op de ontvangstbe wijs you schrijven en, indien knoop, de levering die u opvraagt; om de details van het indirect Gebruiker het leveringsbewijs ondertekent en in daarvoor de bedoelde ruimte de woorden "aanvaard onder voorbehoud" te behouden, heeft zij zich moeilijk het recht voor te behouden de integriteit en de hoeveelheid van de ontvangen goederen later te controleren. Beschadigde Producten moeten op kosten van de mislukte Gebruiker binnen 14 (veertien) dagen na de levering aan Svinando worden teruggestuurd, en ieder geval volgens de herroepingsprocedure die de beperkte Gebruiker zal uitvoeren door contact op te nemen met de Klantendienst per telefoon op +39 0173550550 XNUMX of per e-mail op customer.service@svinando.com. Enkel de eventuele Gebruiker aan het bovenstaande voldoet, zal Svinando de bevestigde producten vervangen door een nieuwe levering of, indien dit niet mogelijk is, het bedrag terugbetalen. Het restitutiebedrag zal per e-mail worden meegedeeld en worden gecrediteerd met dezelfde betalingsmethode die door de indirecte Gebruiker wordt gebruikt of met een tegoedbon, naar keuze van de feitelijke Gebruiker. Het is duidelijk dat elke verantwoordelijkheid afwijst voor eventuele vertraging in de creditering van de verificatie die afhankelijk is van het beheersysteem van de door de geregistreerde gebruikte betaalmethode, van de eigen van de bank. Dit geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de praktische Gebruiker om in te schrijven op mysterieuze aanbiedingen.

B. In dit geval overschrijdt het vorige product niet het aantal dat is toegevoegd aan de beste vorm, waarin u het kunt gebruiken, doet u 3 (drie) werkdagen, door de mogelijke Gebruiker aan de Klantendienst van Svinando telefonisch op het nummer +39 0173550550 of per e-mail naar het adres: customer.service@svinando.com, verbindt Svinando zich waardoor deze wordt vervangen door een nieuwe levering of, indien dit niet mogelijk is, het bedrag terug dat u betaalt. De producten worden niet overschreven met de hulp van de beste, zolang ze maar verkrijgbaar zijn bij de goedkope Gebruiker binnen 14 (veertien) werkdagen na de levering aan Svinando worden teruggestuurd, en elk geval volgens de herroepingsprocedure die de effectieve Gebruiker zal Voor uitvoer en deurcontact kunt u telefonisch contact opnemen met Klantendienst op +39 0173550550 of per e-mail op het adres: customer.service@svinando.com. De producten moeten intact, onbeschadigd en compleet, met hun originele verpakking en in hun originele verpakking of in ieder geval in en voor veilig transport worden teruggestuurd. Svinando gebruikt zich het voor om, op eigen kosten, de producten die niet overeenkomende stemmen met wat gevraagd en aangegeven werd op de bestelbon te vervangen of om het bedrag enkel en alleen terug te betalen na hun terugzending en controle. Het bedrag van de terugbetaling zal per e-mail meegedeeld worden en gecrediteerd worden met hetzelfde betaalmiddel dat door de geregistreerde Gebruiker gebruikt werd of met een tegoedbon, naar keuze van de geregistreerde Gebruiker. Het is duidelijk dat Svinando elke verantwoordelijkheid afwijst voor eventuele vertragingen in de creditering van de terugbetaling die afhangen van het beheersysteem van het door de geregistreerde Gebruiker gebruikte betaalmiddel, van de bank van Svinando zelf of van de bank van de geregistreerde Gebruiker. Dit geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de praktische Gebruiker om in te schrijven op mysterieuze aanbiedingen.

C. in het geval dat de indirecte Gebruiker van mening is dat een of meer Producten defect zijn, dient hij/zij binnen 7 (zeven) werkdagen na levering contact op te nemen met de Klantendienst per e-mail op: customer.service@svinando.com van een bericht dat u stuurt naar Svinando c/o Giordano Vini SpA, Via Guido Cane, 47Bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN), Italië, met details van het probleem. In dit geval (achter het vlees met de kurksmaak) dient de feitelijke Gebruiker op eigen kosten het opnieuw verzegelde Product (met tien minste 75% van de inhoud) en de verzamelde accessoires (bejv. de kurk) binnen 5 (vijf) dagen na de datum van zijn aangifte aan Svinando terug sturen. Als het bestaan ​​​​van het gemelde gebrek vaststelt, zal zij de handmatige Gebruiker een kortingsbon geven gelijk aan 100% van de waarde van het Product en de door de beperkte Gebruiker gemaakte kosten voor de terugzending, te gebruiken voor de aankoop van een Product beschikbaar op de Site. De mogelijke Gebruiker erkent, onder voorbehoud van alle uitzonderingen, dat dit rightsmiddel, gezien despecificiteit van het Product, geschikt is in de zin van de artikelen 130 n. 3, 4 en 9b van de Consumentencode.

In het geval van garantie onder a), b) en c) omvat de terugbetaling door Svinando ook de eventuele retourkosten van de geregistreerde gebruiker.

9.3 Uitgesloten van de wettelijke Garanziae zijn producten die door de geregistreerde gebruiker zijn geopend, gewijzigd of op enigerlei wijze verandad. Eveneens uitgesloten van de wettelijke garantie zijn gebreken veroorzaakt door toevallige gebeurtenissen van de verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker.

9.4 De dubbele garanties voor de verkochte producten zijn die welke rechtstreeks door de fabrikant worden verstrekt.

 

10. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van Svinando
10.1 Svinando verbindt zich onderaan kleine fouten in de beschrijving van de op de site aangeboden producten zo snel mogelijk te beschrijven, vanaf het moment dat ze werden gemeld. fouten kunnen worden gemeld door contact op te nemen met de dienst van Svinando op de daaropvolgende adressen.

10.2 In het geval van schade van welke aard dan ook die het gevolg is van oneigenlijk gebruik en/of gebruik dat niet in opdracht is voldaan aan de instructies van de fabrikant, uitgaande van schade als gevolg van overmacht, beslist Svinando geen aansprakelijkheid.

10.3 Svinando is niet aansprakelijk voor winstderving, omzetderving, verlies van gegevens of enige andere indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in raadselachtige verband houdt met de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn.

10.4 De aansprakelijkheid van Svinando zal in geen geval meer bedragen dan de totale waarde van de opdracht.

10.5 Svinando is in geen geval aansprakelijk voor de niet-nakoming van enige besproken uit hoofde van de voorwaarden indien de niet-nakoming te bestaand is aan onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, inclusief, maar niet beperkt tot, natuurrampen, terreurdaden, netwerkstoringen en/ van stroomuitval.


11. Opkorting van de dienst
11.1 Svinando bewaart zich het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging, de werking van de site tijdelijk op te schorten voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor fundamentele en/of geïntegreerde technische interventies om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren.

11.2 Svinando kan te allen tijde de dienst onderbreken om dubbele redenen (veiligheidsredenen of vernietiging van de vervangingheid of andere), in het geval dat zij de geverifieerde gebruiker zal informeren.


12. Wijziging van de verkoopvoorwaarden en/of aanvulling van de verkoop op de site
12.1 Svinando bewaart zich het recht voor de wijze van verkoop van producten op de site te wijzigen en/of de verkoop van producten op de site te beëindigen.

12.2 Svinando is op geen enkele wijze gelijktijdig tegenover de geregistreerde gebruiker van derden voor soortgelijke wijzigingen en/of het stoppen van de verkoop van producten op de site.


13. Inhoud van de site en intellectuele eigendomsrechten
13. De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud van de Site, zoals, bij wijze van voorbeeld, de werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden en video's, documenten, tekeningen, figuren, logo's en elk ander materiaal, in welk formaat dan ook, met koppeling van menu's, webpagina's, parallellen, kleuren, schema's, hulpmiddelen, lettertypes en het ontwerp van de Site zelf, schema's, lay-out, methodes, processen, functies en software, zijn het exclusieve eigendom van Svinando en andere vertrouwdee eigenaars. De reproductie, wijziging, duplicatie, kopiëren, distributie, verkoop van enige andere exploitatie van de beelden en de inhoud van de site is verboden, tenzij met de schriftelijke toestemming van Svinando. Elk gebruik van de inhoud van de site voor commerciële en/of reclamedoeleinden is bijgevoegd.

13.2 Alle andere onderscheidende tekens die de op de site verkochte producten onderscheiden, zijn merken van hun respectieve eigenaars en worden door Svinando onder licentie gebruikt met als enig doel de op de site te koop aangeboden producten te onderscheiden, te beschrijven en er reclame voor te maken . Elk gebruik van deze onderscheidingstekens dat niet in ondertekend is met de wet en niet is toegestaan, is verboden. Het is niet toegestaan ​​een onderscheidingsteken op de site te gebruiken om onrechtmatig voordeel te halen uit het onderscheidend vermogen van de reputatie ervan, of op een bepaalde manier dat dit teken van de eigenaar ervan overtuigd wordt dat schade wordt toegeschreven.

13.3 De geregistreerde gebruiker mag in geen geval de site van het door Svinando ter beschikking gestelde materiaal wijzigen, veranderen, aanpassen.


14. Kortingsbonnen
14.1 Svinando biedt de mogelijkheid om, naar eigen goeddunken, kortingsbonnen te ontvangen. Vouchers kunnen door Svinando aan haar klanten van grote klanten worden uitgedeeld voor promotionele of commerciële doeleinden, in elektronische of papieren vorm, verbonden of via partnerbedrijven; bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, kunnen vouchers worden toegevoegd op het moment van registratie, of na uitschrijving en eerste aankoop van een nieuwe geregistreerde gebruiker die door een geregistreerde gebruiker wordt ondertekend. Vouchers geven de gebruiker recht op de afgelopen korting, binnen de voor elke voucher beschreven grenzen.

14.2 De wederzijdse en de waarde van de tegoedbon wordt vernietigd door de uitgifte ervan. In het geval van vouchers die door Svinando in het kader van een specifieke aanbiedingen worden aangeboden, kunnen deze vouchers niet voor andere aanbiedingen worden gebruikt. In dit geval moeten de vouchers worden gebruikt voor de vervaldatum die bij de uitgifte wordt aangegeven.

14.3 De waardebonnen zijn niet overdraagbaar of overdraagbaar. Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en brengen geen huur op.

14.4 Waardebonnen kunnen niet worden gebruikt om leveringskosten te betalen.

14.5 Svinando bewaart zich het recht voor geen waardebonnen te accepteren voor bestellingen onder een bij de uitgifte van de waardebon vermeld minimumbedrag.

14.6 Indien het bedrag van de waardebon het bedrag van de aankoop overschrijdt, zal Svinando het resterende bedrag niet terugbetalen of creditoren aan de geregistreerde gebruiker.

14.7 In het geval dat de bestelling van de geregistreerde gebruiker de waarde van de waardebon overschrijdt, kan het verschil in bedrag door de geregistreerde gebruiker worden betaald met denormale betaalmiddelen zoals beschreven in artikel 8 hierboven.

14.8 Svinando bewaart zich het recht voor slechts één bon per bestelling te accepteren.

14.9 In geval van teruggave na de dominantie van het herroepingsrecht krachtens artikel 7 of in geval van een "vals positief" worden de vouchers niet terugbetaald.

 

15. 15. Toepasselijk recht
15.1 De algemene voorwaarden en de verbroken overeenkomsten voor de verkoop en aankoop van producten worden beheerst door het Italiaanse recht.

15.2 Overeenkomstig de consumentenwetgeving kan de aangeslotene gebruiker een beroep doen op de gezamenlijke bemiddelingsprocedure.

15.3 De ondersteunende bemiddelingsprocedure kan worden gestart indien de geregistreerde gebruiker, nadat hij binnen 45 (vijfenveertig) dagen een klacht van Svinando heeft ingediend, geen of een onbevredigend antwoord heeft ontvangen.

15.4 bevestigde gebruikers die conclusies gebruik te maken van de alternatieve bemiddelingsprocedure dienen hun verzoek te sturen naar: conciliazione@consorzionetcomm.it of fax 02/87181126. Zie meer informatie, tantes: http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-Paritetica.kl

15.5 Overeenkomstig artikel 14 van Verordening 524/2013 worden expliciet Gebruikers erop aangegeven dat zij in geval van een fout een klacht kunnen indienen via het ODR-platform van de Europese Unie dat toegankelijk is via de volvande link: http://ec.europa. eu/consumenten/odr/. Het ODR-platform is een toegangspunt voor mogelijke gebruikers die geschillen die voortkomen uit online verkoop-dienstencontracten der minne willen schikken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: customer.service@svinando.com

 

Laatste bijwerking: Wei 2023.

SNELLE BEZORGING
Gratis retourneren
Tevreden of terugbetaald
Verzending volgen
Toegewijde hulp