Nederlands België BESTEL VIA DE TELEFOON: +32 080029990
KIES DE TAAL NL FR Blogs
Rekken logo
LOGIN
REGISTRAZIES

Informatie voor het abonneren op de nieuwsbrief

te verstrekken op grond van art. 13, EU-verordening 2016/679 (AVG)

Identiteit en contacten van de verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke is Giordano Vini SpA (hierna: "Giordano" of "de Verwerkingsverantwoordelijke"), met maatschappelijke zetel te Guido Cane 47 bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN) - BTW-nummer en CF 04642870960.

Categorie persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens worden verkregen tijdens de registratie door de geïnteresseerde partij voor de commerciële nieuwsbrief van Svinando, waarvoor alleen het e-mailadres wordt verzameld. De mededeling van dergelijke persoonsgegevens is facultatief. Als u echter besluit om dergelijke persoonlijke gegevens niet mee te delen, heeft u geen toegang tot de Nieuwsbrief-service.

Doel van de verwerking, rechtsgrondslag en bewaartermijnen
De verzamelde gegevens worden verwerkt om door te gaan met de activering van de service van periodieke verzending van promotionele nieuwsbrieven naar het e-mailadres dat door de geïnteresseerde partij is opgegeven; De wettelijke basis is de vervulling van precontractuele of contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, letter b): de verwerking is gericht op het beantwoorden van een specifiek verzoek van de belanghebbende; Met betrekking tot de bewaartermijn van gegevens kan de belanghebbende te allen tijde vragen om zijn abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen door de instructies te volgen die van tijd tot tijd worden aangegeven onderaan elke communicatie die wordt gedaan voor de in dit punt genoemde doeleinden (link " afmelden ");

Verwerkingsmethoden
Persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke voornamelijk elektronisch verwerkt en opgeslagen in het beheersysteem van het bedrijf. Er worden passende beveiligingsmaatregelen in acht genomen om verlies of wijziging van gegevens - zelfs per ongeluk - ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Reikwijdte van datacommunicatie
Waar van toepassing en in overeenstemming met toepasselijke wetten en vereisten, kunnen we uw persoonsgegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen bekendmaken aan de volgende categorieën van onderwerpen:

  • Externe dienstverleners die namens ons optreden (inclusief externe consultants, zakenpartners en professionals, IT-consultants en technische ondersteuningsmedewerkers die test- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren op onze IT-systemen);
  • Externe leveranciers van IT- en data-analysediensten.


Plaats van verwerking en gegevensoverdracht in niet-EU-landen
De verwerking, inclusief opslag, van persoonsgegevens vindt plaats op servers die eigendom zijn van de eigenaar en/of van derde bedrijven die zijn aangesteld en naar behoren zijn aangesteld als gegevensverwerkers, gevestigd binnen de Europese Unie. Desalniettemin kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen, voornamelijk voor IT- en data-analysediensten, door de contractuele bepalingen vast te stellen waarnaar wordt verwezen in het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 voor de doorgifte van persoonsgegevens aan managers in derde landen, in overeenstemming met met de bepalingen van art. 46 AVG en, indien van toepassing voor de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan u een belanghebbende partij bent, in overeenstemming met de bepalingen van art. 49, lid 1, letter b), AVG.

Rechten van de belanghebbenden volgens artikelen 15-22 AVG
Door te schrijven naar de gegevensbeheerder op het postadres Svinando - via G. Cane 47bis/50 - 12055 Diano d'Alba (CN) of op het e-mailadres privacy@svinando.com, kan de belanghebbende de rechten uitoefenen van: toegang (art.15 AVG), rectificatie (art.16 AVG), annulering en vergetelheid (art.17 AVG), beperking van de behandeling (art.18 AVG), kennisgeving in geval van rectificatie of annulering (art. 19, AVG), gegevensoverdraagbaarheid (art. 20, GDPR), intrekking van toestemming, verzet tegen verwerking (art. 21, GDPR) om legitieme redenen of voor het verzenden van communicatie van marketing en direct verkoop ook beperkt tot één of meer contactmiddelen (vb.: per post en/of e-mail en/of telefoon), evenals zich verzetten tegen profilering (art. 22, AVG) indien verbonden met direct marketing. De belanghebbende kan op elk moment de volledige en bijgewerkte lijst opvragen van gegevensbeheerders en derden aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld.

Klacht bij de Toezichthouder
De belanghebbende heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die in Italië garant staat voor de bescherming van persoonsgegevens - Piazza Venezia 11, 00187 Rome (RM) - www.garanteprivacy.itdoor e-mails te sturen naar protocol@pec.gpdp.it, gebruikmakend van het model op de website van de Autoriteit.

Functionaris voor Gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming is per e-mail bereikbaar dpo@svinando.com voor informatie over gegevensverwerking.

SNELLE BEZORGING
Gratis retourneren
Tevreden of terugbetaald
Verzending volgen
Toegewijde hulp