Rekken logo
NL FR

WEB-PRIVACYBELEID

Webprivacy-informatie die moet worden verstrekt op grond van art. 13, EU-verordening 2016/679 (AVG)

Identiteit en contacten van de verwerkingsverantwoordelijke 
De Verwerkingsverantwoordelijke is Giordano Vini SpA (hierna: "Giordano" of "de Verwerkingsverantwoordelijke"), met maatschappelijke zetel te Guido Cane 47 bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN) - BTW-nummer en CF 04642870960.

Categorie van persoonsgegevens, doel van verwerking, rechtsgrondslag 
NAVIGATIEGEGEVENS
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de site te laten werken, verzamelen enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde Gebruikers, maar die door hun aard - door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden - het mogelijk maakt om hen te identificeren.
Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek indienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de gebruiker IT-omgeving. 
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van computercriminaliteit tegen de site.
De verwerking vindt plaats voor het nastreven van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om de correcte werking van de site te garanderen (art. 6, 1 co., letter f) AVG.

COOKIES
Cookies zijn korte tekstfragmenten (letters en/of cijfers) waarmee de webserver informatie over de client (de browser) kan opslaan om tijdens hetzelfde bezoek aan de site opnieuw te gebruiken (sessiecookies) of later zelfs op afstand van dagen (blijvende cookies).
Cookies worden opgeslagen, op basis van de voorkeuren van de Gebruiker, door de enkele browser op het specifieke apparaat dat wordt gebruikt (computer, tablet, smartphone).
Deze site gebruikt verschillende soorten cookies:

  • cookies strikt nodig: Ze helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de site mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren (art. 6, 1 co., letter f) AVG).
  • koekjes voor voorkeuren: een website toestaan ​​informatie te onthouden die van invloed is op de manier waarop de site zich gedraagt ​​of eruitziet, zoals de voorkeurstaal of de regio waarin de gebruiker zich bevindt (art. 6, 1 co., lett. a) AVG).
  • koekje statistische gegevens: ze helpen websitebeheerders te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en door te geven (art. 6, 1 co., letter a) GDPR).
  • koekjes voor de marketing: worden gebruikt om bezoekers op websites te monitoren. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daarom van grotere waarde zijn voor externe uitgevers en adverteerders (art. 6, 1 co., lett. a) GDPR).

Svinando gebruikt cookies om inhoud te personaliseren, functies voor sociale media te bieden en verkeer te analyseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina's van de site verschijnen. De informatie die we verzamelen wordt gedeeld met onze webanalyse- en socialemediapartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. Het is te allen tijde mogelijk om uw toestemming van de "Cookie verklaring” vermeld op onze website.

CONTACTFORMULIER OF E-MAIL
Tijdens het browsen kan in sommige delen van de Site een contactformulier worden ingevoegd om u te abonneren op een nieuwsbrief of op een evenement georganiseerd door Svinando. Bovendien omvat de optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, noodzakelijk om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het aanleggen van een archief met als doel toekomstige voorstellen of initiatieven van/van Svinando via e-mail te versturen, op basis van een gerechtvaardigd belang.

Opslag tijden
Navigatiegegevens worden voor korte perioden bewaard, met uitzondering van eventuele extensies die verband houden met onderzoeksactiviteiten of om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site. Cookies worden opgeslagen op basis van wat wordt aangegeven in de "Cookie verklaring”. De gegevens die via de contactformulieren worden verzameld of via e-mail worden ontvangen, worden in plaats daarvan zo lang bewaard als nodig is om de verzoeken te verwerken. 

Verwerkingsmethoden
Persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke hoofdzakelijk op elektronische wijze verwerkt en worden opgeslagen op servers binnen zijn bedrijfsbeheersysteem en/of door derde bedrijven die zijn aangesteld en naar behoren zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. Er worden passende beveiligingsmaatregelen in acht genomen om verlies of wijziging van gegevens - zelfs per ongeluk - ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

Reikwijdte van datacommunicatie
Waar van toepassing en in overeenstemming met toepasselijke wetten en vereisten, kunnen we uw persoonsgegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen bekendmaken aan de volgende categorieën van onderwerpen:

  • Externe dienstverleners die namens ons optreden (inclusief externe consultants, zakenpartners en professionals, IT-consultants en technische ondersteuningsmedewerkers die test- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren op onze IT-systemen);
  • Externe leveranciers van IT- en data-analysediensten, evenals ADV- en social digital marketing-diensten, die optreden als onze externe beheerders, als zodanig aangesteld op basis van artikel 28 van de AVG, of onafhankelijke eigenaren.

Plaats van verwerking en gegevensoverdracht in niet-EU-landen
De verwerking, inclusief opslag, van persoonsgegevens vindt plaats op servers die eigendom zijn van de eigenaar en/of van derde bedrijven die zijn aangesteld en naar behoren zijn aangesteld als gegevensverwerkers, gevestigd binnen de Europese Unie. Desalniettemin kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen, voornamelijk voor analyse en digitale en sociale marketingdiensten, of aan sociale netwerkplatforms, door de contractuele bepalingen vast te stellen waarnaar wordt verwezen in het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan managers gevestigd in derde landen, in overeenstemming met de bepalingen van art. 46 AVG en, indien van toepassing voor de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan u een belanghebbende partij bent, in overeenstemming met de bepalingen van art. 49, lid 1, letter b), AVG.

Rechten van de belanghebbenden volgens artikelen 15-22 AVG 
Door te schrijven naar de gegevensbeheerder op het postadres Svinando - via G. Cane 47bis/50 - 12055 Diano d'Alba (CN) of op het e-mailadres privacy@svinando.com, kan de belanghebbende de rechten uitoefenen van: toegang (art.15 AVG), rectificatie (art.16 AVG), annulering en vergetelheid (art.17 AVG), beperking van de behandeling (art.18 AVG), kennisgeving in geval van rectificatie of annulering (art. 19, AVG), gegevensoverdraagbaarheid (art. 20, GDPR), intrekking van toestemming, verzet tegen verwerking (art. 21, GDPR) om legitieme redenen of voor het verzenden van communicatie van marketing en direct verkoop ook beperkt tot één of meer contactmiddelen (vb.: per post en/of e-mail en/of telefoon), evenals zich verzetten tegen profilering (art. 22, AVG) indien verbonden met direct marketing. De belanghebbende kan op elk moment de volledige en bijgewerkte lijst opvragen van gegevensbeheerders en derden aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld.

Klacht bij de Toezichthouder
De belanghebbende heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die in Italië garant staat voor de bescherming van persoonsgegevens – Piazza Venezia 11, 00187 Rome (RM)– www.garanteprivacy.itdoor e-mails te sturen naar protocol@pec.gpdp.it, gebruikmakend van het model op de website van de Autoriteit.

Functionaris voor Gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming is per e-mail bereikbaar dpo@svinando.com voor informatie over gegevensverwerking.

Toestemmingen
De belanghebbende kan zijn toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment intrekken, behalve deze die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de webpagina's van de site, via de Cookie verklaring.

SNELLE BEZORGING
Gratis retourneren
Tevreden of terugbetaald
Verzending volgen
Toegewijde hulp